fredag 2 november 2012

Oj, oj ...

JAG HAR LÄST, räknat och ritat diagram den senaste tiden. Nu har jag börjat få struktur på materialet.

Oj, oj, Aktia (dvs Liv-Alandia), det var ett korkat bra försök. Men ack och ve, vad ni kan känna er rökta. Försök till förskingring [av frivilliga pen­sions­försäkringsbesparingar] är enligt strafflagen ett riktigt allvarligt brott:

5 § (24.8.1990/769)
Grov förskingring
Om vid förskingring

1) föremål för brottet är synnerligen värdefull egendom eller penningmedel till ett stort belopp,

2) den drabbade, med beaktande av hans förhållanden, åsamkas synnerligen kännbar skada eller

3) gärningsmannen utnyttjar sin särskilt ansvarsfulla ställ­ning,

och förskingringen även bedömd som en helhet är grov, skall gärningsmannen för grov förskingring dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

I fråga om försök tillämpas på motsvarande sätt vad 4 § stad­gar om försök.

Sug på den en stund ni. Sen kan ni ju färdigt singla slant om vem hos er som ska få bära hundhuvudet. Och så var det det där med brott mot tystnadsplikten, avtalsbrott och missbruk av förtroendeställning. Men, vad fan, det tar jag när det blir så dags.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tackar, tackar, så kul att du har något att kommentera!