lördag 21 april 2012

Det är färgglatt idag

MITT NYSTARTADE VIRKPROJEKT spritter av färger. En poncho ska det bli, ett utmärkt alternativ till sjal för svala sommarkvällar. Garnet är det jag fyndade på rea häromsistens och numret på virknålen är 7 mm, så det lär väl inte dröja alltför länge före arbetet är klart :o)


Mer färgglädje fick mina ögon njuta av under Lilla A:s dop denna efter­middag. Det här vackra glasfönstret finns i St. Görans kyrka i Marie­hamn. Visst är hon fin, gullklimpen min?

Bugs

BORDE JAG VARA nervös?? Under gårdagen hittade jag sammanlagt fem såna här typer inomhus i ”Rucklet”. I levande livet är de c. 13-15 mm långa och kan flyga.


”Rucklets” övre våning har väggar av stock. Inte är väl de här krypen någonting som lägger ägg som blir larver som knaprar på mitt hus???


Det skulle väl bara fattas det, ovan på allt annat, att jag blir tvungen att kalla på skadedjursbekämpare :o/ Går sånt på hemförsäkringen förresten..? Nej visst ja, försäkring var det ju. Hahahaa! Vilken skäm­tare jag blivit.

Fast just nu har jag viktigare saker att tänka på! På eftermiddagen idag ska Lilla A döpas och imorgon är det konfirmation. Tänka sig, att liten har blivit så stor ... *suckar över årens gång* Själv får jag vara glad om jag blir insläppt i kyrkan, såsom varande varken konfirmerad eller tillhörig den finska statskyrkan (eller något annat religiöst sam­fund).

fredag 20 april 2012

What the f...?!

”Din webbläsare stöds inte längre av Blogger. Vissa delar av Blogger kommer inte att fungera och det kan uppstå problem.
Prova Google Chrome om du har problem.”

Just så ja! Det verkar som mitt bloggande på den här adressen har kommit till ändstationen, för jag har ingen som helst lust att byta webbläsare till Google Chrome.

Jag har tänkt tanken förut men inte kommit till skott, men nu verkar det vara hög tid att titta närmare på t.ex. Wordpress.

Är det nån som hänger med om jag flyttar på mig..?

torsdag 19 april 2012

På tv

JAG RÅKADE IKVÄLL se första delen av SVT:s nya serie ”Skönhetsbubblan”.

GGMS!

Ur led är världen.
 

Nämen, så roligt!
Vi har fått en ny medlem i klubben!

SEDAN DEN 01.12.1995 har jag en privat pensionsförsäkring, som tecknades under mitt livs ”guldålder”. Det flexibla premiebelopp jag årligen har lyckats betala in för min framtida pension har stadigt mins­kat, tills det så småningom nådde noll (0) och stannade där.

Det jag däremot med blod, svett och mycken försakelse punktligt be­talat varje år har varit premiebefrielseförsäkringsdelen, som är av­sedd att träda i kraft om man drabbas av arbetsoförmåga. Dock med en ka­renstid, i mitt fall 90 dagar.

Till dags dato har jag varit av läkare förklarad såsom arbetsoförmögen lite drygt tre år. I och med att mitt pensionsförsäkringsbolag, Pen­sions-Alandia, strypt vidare utbetalning av invalidpension fr.o.m. 1 ap­ril har även Folkpensionsanstalten, FPA, per automatik stängt av be­tal­ningen av folkpensionen. M.a.o. inträdde den 1 april läget nada in­komster.

Med anledning av det här har jag – vilket knappast undgått en nå­gor­lunda regelbunden bloggläsare – haft anledning att riva och röja lite i min försäkringssituation och bestämde mig härförleden för att anhålla om premiebefrielse för den långa sjukfrånvaron. Jag skrev en anhål­lan, kopierade X antal dokument och skickade för ett större antal veckor sedan in hela klabbet.

I fredags kom beslutet från Aktia, som nyligen hette Veritas och där­förinnan, på den tiden jag köpte deras tjänst, Verdandi. Nänä, med hänvisning till 73 § lagen om försäkringsavtal skulle jag minsann inte få någon premiebefrielse längre bakåt i tiden än ett år. I 73 § står det, enligt Aktia, som följer:

Ersättningsanspråk som grundar sig på försäkringsavtal ska riktas till försäkringsgivaren inom ett år efter det att den som söker ersättning fått kännedom om försäkringen, för­säk­ringsfallet och den skadepåföljd som föranletts av försäk­rings­fallet. Om ersättningsanspråket inte läggs fram inom denna tid förlorar den som söker ersättning sin rätt därtill.


Men vänta lite nu, jag ansöker ju inte om någon ersättning. Jag an­söker om premiebefrielse. Tittar man dessutom på vad som står i de försäkringsvillkor jag fick mig tilldelade 1995 (samt det i min mapp befintliga försäkringsbrevet, ur vilket tydligt framgår att det är just dessa villkor som gäller) är det ur lekmannasynvinkel sett inget snack om saken. Jag torde ha full rätt att ansöka om premiebefrielse för hela sjukfrånvaron, eftersom innehållet i punkt 16.2.6 i villkoren är:

Premiebefrielse skall sökas hos Verdandi (numera Aktia, där­emellan Veritas) inom ett år från det att den sökande fått kän­nedom om sin möjlighet att få premiebefrielse och senast inom tio år från det att försäkringsfallet inträffat.


Sagda text är dessutom i deras tryckta villkor särskilt markerad med en grå bakgrundsruta, för att man riktigt säkert inte ska kunna missa dess existens.

Nåväl, idag talade jag i telefon med en [t.v. vänlig] handläggare hos Aktia och svaret är fortfarande att det är endast ett år bakåt i tiden som gäller. Jamen, hallå! Vari ligger problemet?

Formuleringen i 16.2.6 senast inom tio år torde väl betyda det och ing­enting annat? Men nä, tolkningen ska enligt Aktia vara, att jag ända från dag 1 av min sjukfrånvaro (20.02.2009) kan anses ha haft känne­dom om min möjlighet att få premiebefrielse. Därmed borde jag ha an­sökt om premiebefrielse senast 19.02.2010 – trots att samma, sam­manhängande sjukfrånvaro då fortfarande pågick och pågår än idag.

När senast inom tio år i så fall är tänkt att beaktas överhuvudtaget har jag t.v. inte fått någon klarhet i*. Så ska vi slå vad idag igen..? Denna gång om att jag med stor sannoliket blir tvungen att författa ytter­li­ga­re ett besvär.

*ännu ett snäpp tröttare än i förrgår*

Men visst, visst, ni på Aktia kan sätta er där *pekar med hela han­den*. Det finns en ledig plats strax bakom Pensions-Alandia ser jag.

GGMS¹, säger jag bara.

¹) God, give me strength!Edit 20-04-2012:

*) Min poäng är som följer: Eftersom jag en gång tecknat sagda pre­mie­befrielseförsäkring torde jag ju enligt all logik ända från detta teck­ningsdatum ha full kännedom om min möjlighet att få premie­be­fri­else eller hur?

Det är detta logiska resonemang som ställer mig oerhört frågande in­för var, logiskt sett, utrymmet i så fall finns där kriteriet senast inom tio år någonsin kan komma in i bilden.

onsdag 18 april 2012

Totally free hemterapi

NÄR DET SURRAR för mycket i skallen på mig finns det bara två lös­ningar: trädgården eller hantverket. Trädgården går av meteo­ro­lo­gis­ka orsaker fortfarande bort. Återstår hantverk.

Några meter bomullsgarn, en ljusstump att vaxa det med, lite blanda­de glaspärlor och några gamla knappar. Voilà, vårfina bijouterier åt Lilla A:


Stipendieansökan för tryckpengar till ”60+ och singel” gick in idag, men lika fort som jag lämnat den ifrån mig ångrade jag mig. Vad får mig att tro att jag ska bli av med ens en så liten upplaga som 50 ex? Vem tror jag egentligen att jag är?

Och mest av allt frågar jag mig så gott som dagligen varför jag ids hål­la på. Jag kommer ju ändå ingenstans, möjligtvis ytterligare ett steg bakåt, om det nu kan sägas röra sig i någon riktning alls.

Jävlar i det, vilket gott humör jag är på.

Och det där var ironi, om det nu gick någon förbi.
 

tisdag 17 april 2012

När nöden är som störst ...

... RINGER HERR L på dörrklockan.

Färsk vildfisk är vi inte bortskämda med i ”Rucklet”. Den som tillhan­da­hålls i detaljhandelns fiskdiskar betingar för det mesta ett kilopris i närheten av garantimörad oxfilé och duger i vårt fall inte till annat än att dregla över. Tur att det är glas framför.

Men ibland inträffar det underbara att någon lägger nät och får så det räcker och blir över. Någon gång inträffar nästa underbara, att något av detta överflöd spiller över på Lilla A och moi. Som idag, när vi för­ärades både laxöring och sik. Färdigt fileat dessutom! Vilken lyx!


Öringen åkte i frysen men siken blev middag. Numera har jag lärt mig tricket att få fisk alldeles lagom salt. Man lägger den helt enkelt i blöt i saltvatten ett tag före tillredningen. Men inte för länge bara, för då blir den för salt.


Imorgon går min ansökan om mellanjustering av bostadsbidraget pga förändrade inkomster in till mina goda vänner på FPA. Jag har nämli­gen hamnat i ”omständigheter”; omständigheten att vara sjukskriven, men av mitt pensionsförsäkringsbolag, Pensions-Alandia, från­tagen min invalidpension.

Det betyder överknuffning till arbetsförmedlingen (!) och en påtvingad ansökan om grunddagpenning (fint ord för arbetslöshetsersättning och ett mycket mindre belopp än den mikroskopiska pensionen). Men för att få grunddagpenning beviljad ska man ha fått avslag på invalid­pensionen och det är här den nya försäkringsbolagsfinten kommer in i bilden:

Jag har således ingen invalidpension. Den slutade Pensions-Alandia betala fr.o.m. 1 april. Men när arbetsförmedlingen frågar dem om sa­ken är svaret att jag inte fått något avslag, jag är bara inte beviljad någon fortsatt pension. Men avslaget är det alltså inte.

Que..? Vad är det jag inte fattar??

Ska vi slå vad om att jag inte beviljas någon grunddagpenning, efter­som jag påstås inte ha fått ett avslag på invalidpensionen? Ska vi sam­tidigt slå vad om hur stor sannolikheten är för att beräkningen av det justerade bostadsbidraget ska bli rätt på första försöket och utan att jag blir tvungen att besvära mig mot ett felaktigt beslut?

*trött*

Så tusans mycket tack för maten, herr L! Den kunde inte ha kommit vid ett lämpligare tillfälle :o)

måndag 16 april 2012

Varning för papperskarusell


EFTER ALLT SOM försiggått under det senaste dryga halvåret hade jag för ett tag lyckats övertyga mig själv om att det nu inte kunde bli värre. Men se på fan, det kan det tydligen.

Jag orkar ikväll inte gå närmare in på saken, så låt mig inskränka mig till ett enda ord:

F-Ö-R-S-Ä-K-R-I-N-G-S-B-O-L-A-G
(vilket väl egentligen inte tarvar någon vidare utveckling)

Jag vet ärligt talat inte om jag ska garva eller lipa numera. Men en sak är säker: kommer jag ur den här jävla papperskarusellen med livet i behåll kan ni hoppa upp och slår er i backen på att det ska bli en bok av det hela. Joseph Hellers ”Moment 22” kommer att te sig som rena barn­bo­ken i jämförelse.

söndag 15 april 2012

Igår var det vinter

IDAG HAR DET varit vår. Omväxling förnöjer.


Men ikväll rullade en råkall, ogenomtränglig tjocka in över Mariehamn, så vi får väl se vilken joker vädergudarna drar ur rockärmen imorgon. Inatt får i alla fall värmefläkten gå i Glaspalatset, det är då ett som är säkert!

Nu blir det soffan och veckans dos av ”The Big C”. Om jag lyckas hålla mig vaken. Go’kväll på er!

Intressepejling

JAG FUNDERAR PÅ att ansöka om kulturstipendium för att kunna fi­nansiera tryckningen av en liten upplaga av min humorroman ”60+ och singel!” som legat färdig i den digitala byrålådan ett tag nu.

Boken har fått nytt omslag sedan det här inlägget skrevs. Klicka på den här bilden om du vill se hur det tar sig ut!
Av den orsaken skulle det var intressant att veta om det finns något förhandsintresse för boken. Eventuella spekulanter på ett eget ex av den färdigt tryckta boken får därför gärna anmäla sig via en kommen­tar till det här inlägget före den 17.4. Nämn även hur många ex det finns intresse för.

En intresseanmälan är på inget sätt bindande, den ger mig bara en möjlighet att få någonsorts hum om hur stor upplaga det kan bli tal om. Fast utan ett stipendium blir det ingen tryckning, så risken finns att det inte blir någon upplaga överhuvudtaget.

Bokens första tolv kapitel hittar du HÄR, men notera dock att det är ett råmanus och att jag bl.a. skrivit om inledningen helt och hållet sedan dess – för­hoppningsvis till det bättre :o)

Sedan 13.04.2012 finns boken tillgänglig att köpa som e-bok via Smashwords för facila $4.99 (c. 3,85 EUR/33:50 SEK). Du kan också, helt gratis, smakprovsläsa c. 15 % av innehållet före du bestämmer dig.

Om du är intresserad av att redan i det här skedet lägga rabarber på film­rättig­heterna är det bara att mejla, haha!