tisdag 26 oktober 2010

Sök, och du skall finna!

MED TACKSAM ASSISTANS av finskspråkiga väninnan S kan jag här­med presentera information som med fördel kan komma flera i lik­nan­de si­tua­tioner som min till del. Varsågod, mina vänner. Vi börjar med ett ut­slag från Högsta förvaltningsdomstolen:


HFD:2003:57
Givet 01.09.2003
Årsboksnr HFD:2003:57
Liggarnr 1998
Diarienr 2012/1/02

Handlingars offentlighet - Partsoffentlighet - Pensionsförsäkringsbolag - Sakkunnigläkarnas namn - Bolagsstyrelsens protokoll

En part hade rätt att ta del av namnen på de sak­kun­nig­lä­ka­re som hade tagit del i behandlingen av partens pen­sions­ären­de i ett pensionsförsäkringsbolag och likaså av ett protokollutdrag med bilagor från bolagets sty­rel­se­möte som hänförde sig till behandlingen av ärendet.


Och fortsätter raskt med – tyvärr hittat bara på finska – ett press­med­de­lan­de från riksdagens justitieombudsman:


EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES: LEHDISTÖTIEDOTTEET

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio:ELÄKKEENHAKIJALLA OIKEUS TIETÄÄ HÄNEN ELÄKEPÄÄTÖKSENSÄ RATKAISEMISEEN OSALLISTUNEEN LÄÄKÄRIN NIMI (28.3.2002)

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena PAUNIO on ottanut kantaa Keskinäisen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen me­net­te­lyyn. Ilmarinen ei ollut antanut eläkkeenhakijan tietoon hänen asiansa ratkaisemiseen osallistuneen lääkärin ni­meä, vain tämän nimikirjaimet.

Oikeusasiamies Paunion mukaan eläkkeenhakijalla on oi­keus saada tietoonsa kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka ovat osallistuneet hänen asiansa ratkaisemiseen – myös asiantuntijalääkärin. Oikeusasiamies korostaa, että tämän oikeuden toteutumista ei saa vaikeuttaa käy­tän­nös­sä­kään.

Hyvään hallintoon kuuluvan palveluperiaatteen mukaan eläk­keen­ha­ki­jalla tulee olla mahdollisuus keskustella saamastaan päätöksestä ja saada siitä lisätietoja. Tämän vuoksi oikeusasiamies ehdottaa, että eläkelaitokset ot­tai­sivat käytännökseen antaa päätöksissään eläk­keen­ha­ki­jan tietoon kaikkien hakijan asiaa käsitelleiden nimet, myös asiantuntijalääkärin samalla tavoin kuin jo nyt lääkärijäsenten nimet ovat nähtävissä muu­tok­sen­ha­ku­as­tei­den päätöksissä. Avoimuus lisää varmasti luottamusta eläkelaitoksien päätöksentekoa kohtaan. Avoimuuteen kuu­luu, että julkista valtaa käyttävät esiintyvät omilla nimillään.

Jos eläkkeenhakija tarvitsee lisätietoja asiastaan, ensi­si­jainen yhteyshenkilö eläkelaitoksessa on luon­nol­li­se­sti eläkehakemuksen käsittelijä. Asiantuntijalääkäri puo­les­taan voi vastata asian lääketieteellistä arviointia koskeviin tiedusteluihin.

Lisätiedot: Esittelijä Juha Niemelä, puh. 09-432 3356


Aj, aj, Pensions-Alandia, så tokigt det kan gå ...

Med detta stänger den amatörjuridiska byrån Stjärnkraft åtminstone för natten. Pga jakten på att hitta min rätt har jag suttit vid datorn så många timmar nu att jag har en svindel som inte är av denna värl­den. Höll på att drutta ner för källartrappan när jag skulle gå på dam­rum­met för en stund sedan!

Det gamla talesättet ”Man måste vara frisk för att kunna vara sjuk” har fått en helt ny innebörd de senaste dagarna. Egentligen borde det lyda: ”Man måste vara jurist för att kunna vara sjuk”.

6 kommentarer:

 1. Förstår jag fikonspråket rätt: Du HAR rätt att få namnet på läkaren?

  Är för trött att tänka efter ordentligt själv så här sent..

  SvaraRadera
 2. Japp! Och inte bara det. Man har även rätt att få kopior av pensionsbolagets styrelsemötesprotokoll, där ens ärende varit till behandling!

  SvaraRadera
 3. Jag skrattade glatt åt din kommentar hos mig idag. Kan fårens tillit bero på att jag ser mer fåraktig ut?
  Kram
  Kerstin

  SvaraRadera
 4. Haha! Nädu, det tror jag ingalunda. Snarare är det så att de små liven blir konfunderade av mina bockfötter och hornen i pannan, som jag utvecklat på senaste tiden. Eller så är det kanske eldgaffeln de är rädda för..? ;o)

  SvaraRadera
 5. Stå på dig! Du verkar redan vara på god väg att få rätt, tycker jag!
  Kram, Monica

  SvaraRadera
 6. Jovars, nog ska jag stå på mig alltid! I och med att jag hittat det här HFD-utslaget hoppas jag äntligen kunna få klarare besked om vad i herrans namn som föranledde avslag på min ansökan om rehabilitering för 1,5 år sedan, trots att min läkare då förordade det. Och framför allt, att nu få reda på varför de gör precis tvärtom; börjar krångla när min läkare anser att jag inte är förmögen att återgå till arbete ännu.

  SvaraRadera

Tackar, tackar, så kul att du har något att kommentera!