fredag 17 februari 2012

Dagens garv

Behold, bilaga 54:”FPA – ditt stöd i livets alla skeden”
My ass!


Sen återstår det att se vem som beklagar vad i slutändan. Mest be­klag­ligt – just nu – är att mejlet ovan innebär ett bostadsbidrag på 37,96 euro/månad ända t.o.m. september istället för 267,69, som det skulle bli om beräkningen fr.o.m. 01.01.2012 gjordes i enlighet med lagen. Allra mest humoristiskt i sam­manhanget är, att före jag rättade dem förra gången hade de tänkt pytsa ut 156,65. Det här är alltså tacken för att jag rättade deras egna felberäkningar till min nackdel. Märklig myndighet på alla sätt och vis.

Och vad tusan, följs inte lagen i andra sammanhang, så varför ska det vara så ryysligt noga att göra det i det här?! Jomenvisst, svaret är en­kelt: kan man jävlas ska man jävlas. Allra helst med dem som är mest utsatta och förutsätts ha minst att sätta emot. Håhå, jaja :o/

Vet ni vad, hela den här bostadsbidragshistorien är verkligen så jävla absurd att jag bara är tvungen att rå­gar­va mitt i bedrövelsen.

Med risk för att bli tjatig upprepar jag ändå vad som stipuleras i 8 kap 22 § 5 mom. Lag om bostads­bi­drag 4.6.1975/408:

”Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpen­sions­anstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet be­slut bevilja en förvägrad för­mån eller utöka en redan beviljad för­mån.

Går det att utöka en förmån på basen av ”ny utredning” torde inget hinder föreligga för att utöka en förmån även på basen av ett rättel­se­yrkande. Det handlar bara om viljan att göra det. Men om viljan är att göra ont och inte gott, tja, då blir det ju knepigare.

Edit kl. 22:34
Dessutom hotar FPA ännu en gång med återkrav av ”grundlös över­betal­ning”, varför jag även vill passa på att inflika vad som sägs om återkrav i Lag om bostadsbidrag 4.6.1975/408, denna gång 7 kap 19 §:

”Har en förmån enligt denna lag betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall den överbetalda förmånen återkrä­vas.

Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skä­ligt och om utbetalningen utan grund inte berodde på svikligt för­farande från förmånstagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som betalats utan grund är litet.”


Den s.k. överbetalningen (som de facto är en underbetalning) har FPA knåpat ihop alldeles själv, utan min inblandning, på basen av fel [av dem påhittad] inkomst, fel [av dem påhittad] kvadratmeteryta och fel­beräknad boendeutgift. Klart som korvspad, inget utrymme för tolk­ning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tackar, tackar, så kul att du har något att kommentera!