onsdag 16 april 2014

Åländsk behörighet (eller ..?)

SÅ HÄR STÅR det i Landskapslag (1975:63) om tillämpning av lagen om bostadsbidrag (sektion M18):

”2 §. (1994/58) De uppgifter och befogenheter som enligt lagen om bostadsbidrag ankommer på statsrådet, miljöministeriet och folk­pen­sions­anstalten ankommer i landskapet på [landskapsstyrelsen].”

Detta torde betyda, att det bl.a. ankommer på LR att utfärda en årlig förordning för beräkningsgrunderna för det allmänna bostadsbidraget, jämlikt vad som stipuleras om statsrådets uppgifter i rikslagstiftningen i Lag om bostadsbidrag 4.6.2975/408. Men en sådan land­skaps­för­ord­ning existerar icke, såvitt jag har kunnat utröna.

Vidare stipuleras följande:

”4 §. (1993/118) Bestämmelserna[1] om ändringssökande skall inte tillämpas i landskapet Åland.”

Om så inte är fallet, och 8 kap. L om bostadsbidrag 4.6.1975/408 i FFS följaktligen inte ska tillämpas på Åland, vilken är i så fall den be­svärs­instans man som ålänning egentligen ska rikta sig till vid sökande av ändring? I nuläget uppger FPA Besvärsnämnden för social trygghet som första besvärsinstans och som andra Försäkringsdomstolen.

I Förordning (1995:7) om skötseln i landskapet Åland av vissa ärenden som gäller bostadsbidrag (sektion M19) stipuleras det dessutom så här:

”1 §. De förvaltningsuppgifter som följer av lagstiftningen[2] om bo­stadsbidrag handhas i landskapet Åland av folkpensionsanstalten en­ligt vad Ålands [landskapsstyrelse] och folkpensionsanstalten närmare avtalar.”

Den 6.4.2014 bad jag vik. avdelningschef Carolina Sandell vid so­cial­vårds­byrån om att få veta var jag kan ta del av detta avtal, men har inte fått något svar. Frågan som infinner sig per omgående är förstås: Existerar det överhuvudtaget ett sådant avtal? HÄR, i detta protokoll från en enskild föredragning 2009 under föregående regering, hittar jag referens till ett sådant. Men bilagan med själva avtalet, som ska åtfölja protokollet, finns inte.

Man tycker ju, att ett sådant här ärende skulle vara högintressant för (s). Men man tycker ju så mycket, även inom (s). För egen del tycker jag, att jag förmodligen borde JO-anmäla LR.


[1] i 8 kap. i rikslagstiftningen
[2] Avser även rikslagstiftningen. Byt där ut alla ”statsrådet” mot ”Ålands landskapsregering”!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tackar, tackar, så kul att du har något att kommentera!