onsdag 24 april 2013

Ack ja, dessa jurister ...

HUR RÄTT FICK jag inte? Naturligtvis kunde jag idag vittja postlådan på färsk, fönsterkuvertförpackad humor:

Ett bemötande från Aktia (dvs Alandia Pensionsförsäkring) av det som de benämner min reklamation av deras senaste beslut om att inte be­vilja mig premiebefrielse på min frivilliga pensionsförsäkring, med mo­tiveringen att jag enligt dem inte är fullständigt arbetsoförmögen un­der den period som läkarintyget avser.

Lejonparten av detta bemötande består av utdrag ur för­säk­rings­vill­ko­ren, men på sluttampen kommer det faktiskt ett beslut också, vilket jag med förtjusning ci­terar här (dock icke ordagrant, för jag har tagit mig friheten att kor­ri­gera tyrkfelen):

”Det framkommer inte av läkarutlåtandet daterat 11.2.2013, att Ni skulle vara fullständigt arbetsoförmögen såsom det i försäkringsvillkoren förutsätts. Enligt utlåtandet har Ni arbetsförmåga kvar för lätt arbete med händerna med va­rierande arbetsställningar och utan användning av kraft. Ni är således inte berättigad till premiebefrielse.”

Hi och hej, leverpastej, ord och inga visor! Kan det tyckas. Men nu är det så här, att just i samma försäkringsvillkor som denna skjut­järns­jurist så frikostigt citerar läser vi följande:

”Som arbetsoförmögen anses försäkrad, som inte förmår ut­föra sitt vanliga arbete och inte heller annat arbete, som med beaktande av ålder och yrkesskicklighet bör anses lämp­ligt för honom och trygga honom en skälig utkomst.”

Är ni med så långt? Okej, då går vi vidare.

Den 19.04.2013 har samma försäkringsgivare (Alandia Pen­sions­för­säkring) beslutat att jag i enlighet med arbetspensionslagarna är be­rät­tigad till full invalidpension i form av rehabiliteringsstöd för preciis hela den tid som läkarintyget omfattar, dvs 01.04.2012-01.07.2013.

Kriterierna för fullt rehabiliteringsstöd är en­ligt 32 § Lag om pension för företagare följande:

”En företagare har rätt till invalidpension, om hans eller hennes arbetsförmåga på grund av sjukdom, lyte eller skada uppskattas vara nedsatt med minst två femtedelar utan av­brott i minst ett år. Invalidpensionen beviljas som full pension, om företagarens arbetsförmåga är nedsatt med minst tre femtedelar. I annat fall beviljas in­va­lid­pen­sio­nen som delinvalidpension.

Vid bedömningen av i vilken mån arbetsförmågan är nedsatt beaktas företagarens återstående förmåga att skaffa sig förvärvsinkomster genom sådant tillgängligt arbete som han eller hon skäligen kan förutsättas utföra. Härvid beaktas också företagarens utbildning, tidigare verksamhet, ålder, boningsort och andra därmed jämförbara omständigheter.”

Rehabiliteringsstödet är en tidsbunden form av invalidpension och kallas i dag­ligt tal för sjukpension. Förutsättningen för att beviljas detsamma är sjukdom, skada eller handikapp som hindrar arbete som ger den skäliga utkomst som nämns i försäkringsvillkoren.

Rätt klart och tydligt, inte sant?

Nåväl, jag har, som jag nämnde här ovan, för bara fem dagar sedan beviljats full – inte partiell – invalidpension. Således är jag enligt Alandia Pensionsförsäkrings eget beslut 100 % sjukpensionerad under den ifrågavarande perioden.

Den logiska följden måste alltså bli, att om man är 100 % sjuk­pen­sionerad är man per automatik oförmögen till arbete som tryggar en skälig ut­komst, vilket lika logiskt sett betyder att man är 100 % arbetsoförmögen.

Den ena avläggaren vet inte vad den andra sysslar med i det här för­säk­ringsbolaget, det är då en sak som är ställd utom alla tvivel. Och i god ordning är det, som alltid, den arme försäkringstagaren som får ta smällen. Det hela ter sig alltmer som en mytologisk kamp mot den ve­derstyggliga hydran.

Slutligen påminner jag gärna om DET HÄR. ”Många bäckar små ...” osv.


Det finns en sak jag funderat på rätt länge: sover försäkringstjänstemän över­huvudtaget på nätterna? Med en så total avsaknad av både samvete och moral skulle då inte jag få en blund i ögonen i alla fall! Men det är ju jag det, med både samvete, moral och IQ i behåll.

5 kommentarer:

 1. Stör mig inte idag för jag tänker: Vad i allsin dar kan det vara för arbete som de syftar på och menar att du ska klara av?? HmmHmm...samordnare av skador som gäller samma kund på ett försäkringsbolag kanske?? Nej, det verkar för tungt även för friska personer.
  Kram /Kerstin

  SvaraRadera
  Svar
  1. Haha! Kan man annat än älska dig och din underbara, sarkastiska humor?!

   Radera
 2. Men.... Hur går det där ihop? De rör ju till det sju gånger mer än nödvändigt. Gör rätt från början så slipper de lägga energi och tid på det här. Alla inrättningar du slåss med just nu borde ju ha fattat redan att du inte ger dej. Varför lägger de inte ner och erkänner att de har fel?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, nu är det så här, siddu, att det blir väldigt svårt att göra rätt den här gången i och med att de redan gjort ett gargantuensiskt fel för ett år sedan. Ja, då när det faktiskt beviljades en viss premiebefrielse.

   Men i och med att den inte verkställdes i enlighet med avtalet, så går det inte riktigt att få ihop det med att bevilja mer premiebefrielse i det här skedet. Det föreligger alltså ett exempel på det omtalade "måla in sig själv i ett hörn".

   På engelska säger man: "What goes around comes around". Det gäller både det ena och det andra, inte bara lögner. Har man en gång brutit mot en regel blir man ju liksom tvungen att fortsätta med denna förbrytelse. Annars skulle man ju erkänna att man begått ett fel, och det kan man ju typ inte göra. För då tappar man mer än bara ansiktet, som t.ex. en större mängd människors (läs: försäkringstagares) förtroende. Och ett krympande förtroendekapital kan lika fort leda till ett krympande KAPITAL! Pängar, som går det bukstinna bolagets börs förbi.

   Ett annat ordspråk som kommer för mig är: "Katten på råttan och råttan på repet", där man kan se katten som försäkringsbolaget och mig som råttan ;o) Men si, den här lilla råttan kommer inte att ta till repet! I alla fall inte på det sätt som de skulle önska. Men jag överräcker gärna ett rep åt katten, som komplement till det ris den redan frikostigt bundit för egen rygg ;o)

   Så vad skulle då repet vara? Tja, jag har idag börjat ta under allvarligt övervägande om jag ska ta på mig ytterligare jobb genom att författa en formell skrivelse till Finansinspektionen. Allt mer pekar nämligen på att det är tveksamt om försäkringsverksamheten bedrivs på ett sådant sätt att bolaget bör få behålla sitt tillstånd.

   Jag menar, om det går att röra till det så oherrans mycket i ett litet, simpelt pensionsärende som i mitt, hur monstruösa fel begås då kanske i större sammanhang..? Det finns ju skadefall där det handlar om enorma summor pengar. Ta sjöförsäkringar till exempel, som ju också är en del av deras verksamhet.

   Nä, det är nog dags att Finansinspektionen gör skäl för sitt namn och snarast möjligt förrättar en ingående granskning av verksamheten ifråga. Hellre förr än senare.

   Radera
 3. Har du bara orket tycker jag du ska göra det!

  SvaraRadera

Tackar, tackar, så kul att du har något att kommentera!