måndag 31 oktober 2011

Ska man XXXXX någon på FPA eller är det smartare att ta bort sig själv?

 

Ovanstående är hur min ekonomiska situation ser ut efter FPA:s, Folk­pensionsanstaltens, senaste drag: en retroaktiv korrigering av sin egen beräkningsmiss.

Den jättelika summan om 340 euro ska räcka till mat, hygien, sophämt­ning, el, vatten- och avloppskostnader, försäkringar, kläder, sjuk­kost­nader, tandläkare, Lilla A:s fritidsintresse och vad allt annat som nu inte går att undgå ens i en fattig sates liv, men som jag just nu är för upprörd för att ens kunna sätta till pappers.

Och jo, förutom det redan absurda i kalkylen kommer FPA att åter­krä­va mig på en summa motsvarande närmare 5.000 euro, som de fel­aktigt och på grund av sitt eget räknefel under två år utbetalat i bo­stadsbidrag för pensionstagare.

5.000 euro!! Var fan tror de att jag ska ta ett sånt belopp ifrån..? De 340 euro som står till mitt förfogande räcker väl just och just till mat på bordet för två personer under en månad + hemförsäkring + lite hushålls-el?

Edit 03-11-2011:
När det galna beslutet väl kom på papper i brevlådan visade det sig att återkravet faktiskt var ”bara” ~2.200 euro. Men 2.200 är också vettlöst mycket pengar för någon som redan lever på ingenting.

Edit 15-11-2011:
Rubriken/texten/kommentarerna har censurerats pga att inlägget av FPA polisanmälts såsom varande hotfullt. Detta gör jag under protest, eftersom vi enligt lag har såväl yttrande- som tryckfrihet i Finland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tackar, tackar, så kul att du har något att kommentera!